xmlns:fb='https://www.facebook.com/2008/fbml'> 900 4rums have high PR to get backlinks from signature or post

900 4rums have high PR to get backlinks from signature or post

Mỗi diễn đàn đều được kiểm tra để đảm bảo là ko có thuộc tính "nofollow" trong liên kết về website của bạn (backlink) tại thời điểm thu thập thông tin của các diễn đàn này. Tuy nhiên điều này có thể bị thay đổi bởi chủ sở hữu nó, cái này thì hên xui :D
Còn Page Rank là PR của tên miền riêng chứ ko phải là diễn đàn. VD: abc.com sẽ có PR khác với forum.abc.com hoặc abc.com/forum

link download backlink forum

0 comments:

Post a Comment